Garantia Serviciilor

1. Organizatorul

S.C ZENON GROUP STORE S.R.L, ( numit in cele ce urmeaza “Organizatorul” ) cu sediul in Str. Doctor Iacob Felix Nr.3, Sector 1, Bucuresti, cod unic de inregistrare RO25384195, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/4332/2009, tel: 021.771.71.83

Garantia serviciilor este intre 12-120 luni in functie de produs si de tipul clientului.

2. Dreptul de participare

La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care a achizitionat produse din magazinul PopWeb.ro

3. Obiectul Regulamentului

Obiectul regulamentului il constituie stabilirea conditiilor in care clientii, pot returna serviciile achizitionate de pe PopWeb.ro, cu exceptia licentelor care intra in posesia clientului pe viata.

Returul in 31 de zile nu aduce limitare drepturilor consumatorilor care achizitioneaza produse online, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In cazul depasirii termenului, cererea se considera anulata.

Service produse:

Serviciile care sunt in garantie si se defecteaza in aceasta perioada

Termenul de reparare este cuprins intre 14-30 de zile, in functie de fiecare tip de serviciu.

4. Timpul

Rezolutia la cererea de retur va fi trimisa clientului, printr-un mijloc de comunicare agreat (telefonic, email, fax, etc), in maxim 14 zile calendaristice de la preluarea produsului de catre magazin sau curier. Termenul de returnare al banilor, pentru cererile aprobate, este de maxim 15 de zile lucratoare de la data aprobarii returului;

8. Returnarea Contravalorii

In cazul in care clientul doreste achizitionarea altui produs din reteaua de magazine / online, de valoare egala sau mai mare decat valoarea produsului pentru care se solicita retur, returnarea se va face pe loc Achitarea diferentei de valoare se va face direct prin ordin de plata.

In cazul in care a fost aprobata cererea de retur si clientul doreste restituirea sumei de bani, suma va fi tranferata in contul indicat de catre client in cererea de retur, in termen de 15 de zile lucratoare de la aprobare, aceasta plata reprezentand contravaloarea produsului asa cum a fost ea inscrisa pe documentul fiscal ce probeaza achizitia.

9. Durata Campaniei

Campania “Retur in 31 zile” , se desfasoara incepand cu data de 1 septembrie 2017 ( numita si data publicarii ) si pana la data la care Organizatorul decide intreruperea Campaniei si anuntarea corespunzatoare a acestui fapt.

10. Intreruperea Campaniei

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe “Campania Retur in 31 zile”,oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine etc.).

11. Litigii

Orice disputa cu privire la interpretarea, executarea si efectele prezentului Regulament vor fi solutionate pe cale amiabila.

In cazul in care Partile nu ajung la o intelegere, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor de judecata competente.